Оқу жұмыс жоспарлары

01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі
01140500 - Дене тәрбиесі және спорт
01140600- Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
11 сынып 01140600 - Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
11 сынып 01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
11 сынып 01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі
11 сынып 01140500 - Дене тәрбиесі және спорт