Білім беру бағдарламаларының төлқұжаттары

01120100 - МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ
4S01120102 – Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі

file pdf icon Жалпы орта

file pdf icon Негізгі орта

01140100 - БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ
4S01140101 – Бастауыш білім беру мұғалімі

file pdf icon Жалпы орта

file pdf icon Негізгі орта

01140500 - ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ ЖӘНЕ СПОРТ
4S01140501 – Дене тәрбиесі мұғалімі

file pdf icon Жалпы орта

file pdf icon Негізгі орта

01140600- НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТІЛ МЕН ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ
4S01140601 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

file pdf icon Жалпы орта

file pdf icon Негізгі орта

4S01140602 – Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі

file pdf icon Жалпы орта

file pdf icon Негізгі орта

4S01140605 – Шет тілі мұғалімі

file pdf icon Жалпы орта

file pdf icon Негізгі орта