Мемлекеттік қызметтер

№ p/p

Мемлекеттік қызмет коды

Мемлекеттік қызметтің атауы

Көрсетілетін қызметті алушы (жеке және (немесе) заңды тұлға) туралы мәліметтер

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын әзірлейтін орталық мемлекеттік органның атауы

Қызмет көрсетушінің атауы

Өтініштерді қабылдайтын және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беретін ұйымдардың атауы және (немесе) «электрондық үкімет» веб-порталының көрсеткіші

Ақылы / Тегін

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны (электрондық/қағаз)

073-1

00403012

Азаматтардың жекелеген санаттарын, сондай-ақ қорғаншылықта (қамқоршылықта) және патронаттағы адамдарды, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарының студенттері мен оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету

Жеке тұлғалар

ДС

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, жоғары оқу орындары

Мемлекеттік корпорация, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, жоғары оқу орындары, электрондық үкімет веб-порталы

Тегін

Электрондық/қағаз

073-2

00403013

Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға конкурсқа құжаттарды қабылдау

Заңды тұлға

ДС

Білім және ғылым министрлігі, облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың ЖАО

Мемлекеттік корпорация, электронды үкімет веб-порталы

Тегін

Электрондық/қағаз

203-2

00801015

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру

Жеке тұлғалар

ДС

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары

Мемлекеттік корпорация, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары, электрондық үкімет веб-порталы

Тегін

Электрондық/қағаз

208.

00803002

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету

Жеке тұлғалар

ДС

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, электронды үкімет веб-порталы

Тегін

Электрондық/қағаз

213.

00803007

Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру

Жеке тұлғалар

ДС

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары

Мемлекеттік корпорация, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары

Тегін

Қағаз

215.

00803009

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында құжаттарды қабылдау

Жеке тұлғалар

ДС

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, электрондық үкімет веб-порталы

Тегін

Электрондық/қағаз

222-1

00803017

Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді аяқтамаған тұлғаларға анықтама беру

Жеке тұлғалар

ДС

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары

Мемлекеттік корпорация, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары

Тегін

Қағаз

222-2

00803018

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына білім алушыларды ауыстыру және қалпына келтіру

Жеке тұлғалар

ДС

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, электрондық үкімет веб-порталы

Тегін

Электрондық/қағаз

222-3

00803019

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне және оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін аттестаттау үшін құжаттарды қабылдау

Жеке тұлғалар

ДС

Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың, мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының ЖАО

Мемлекеттік корпорация, облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың ЖАО-лары, мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары

Тегін

Қағаз